Návrat na hlavní stranu

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Šumperku [ Charita nebo sociální služby ]

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Šumperku
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás touto cestou informovat o nové aktivitě MěÚ Šumperk, kterou je komunitní plánování (KP) sociálních služeb.
Co toto složité spojení slov znamená? Především spolupráci zadavatelů (těch, co dávají finance) s uživateli (ti, co využívají služby) a poskytovateli (ti, co služby poskytují). Spolupráci při plánování a rozvoji sociálních služeb. Tyto služby často vznikají a fungují spontánně a neplánovaně, někdy na základě doporučení odborníků nebo jen rozhodnutím správních orgánů. Téměř vždy však bez účasti těch, kterým mají služby sloužit, tj. veřejnosti. A právě tento zásadní nedostatek má řešit proces KP. Kdokoli z nás se může během svého života dostat do nepříznivé sociální situace, v níž bude potřebovat sociální služby, a proto všichni musíme mít možnost do plánování mluvit. KP je proces dlouhodobý. Jeho výsledkem bude komunitní plán rozvoje sociálních služeb v našem městě, který by měl reagovat jak na potřeby uživatelů služeb, tak na finanční možnosti zadavatelů a v neposlední řadě i na možnosti poskytovatelů těchto služeb.
První administrativní kroky již máme za sebou. V letních měsících letošního roku proběhl základní vzdělávací cyklus tzv. základní triády KP. Za naše město se tohoto vzdělávání zúčastnili Dušan Ščambura za uživatele služeb, Radmila Kouřilová (ved. odboru soc. věcí) za zadavatele a Miroslav Podhajský (PONTIS Šumperk o.p.s.) za poskytovatele. V současné době je triáda již devítičlenná. Věříme, že tento počet není konečný, protože s postupem procesu KP by měl vzrůstat i počet aktivních členů. Následovat bude rozšiřování triády, analýza současného stavu, zjišťování potřeb veřejnosti, besedy, dotazníky, informace a podobně.
O tomto všem, ale také o názorech, přáních a požadavcích občanů i odborné veřejnosti, bychom vás rádi pravidelně informovali. Vždyť přece kvalitní systém sociálních služeb by neměl být zájmem pouze politiků a úředníků města, ale především jeho obyvatel.

Miroslav Podhajský, člen základní triády KP

Tento projekt je spolufinancován ze státních prostředků a z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.
Loga SROP, EU, MMR

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://kpss.musumperk.cz

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 06.12.2006 v 10:23 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.global.ecodate.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.